Chia sẻ:

Thị trường chứng khoán tuần từ 13-17/7, các chỉ số biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu cuối tuần trước đó.

Thị trường chứng khoán tuần từ 13-17/7, các chỉ số biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu cuối tuần trước đó.