Chia sẻ:

Thị trường chốt phiên cuối tuần giảm điểm nhưng vẫn là tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

Thị trường chốt phiên cuối tuần giảm điểm nhưng vẫn là tuần tăng thứ 2 liên tiếp.