Chia sẻ:

Thêm một công ty chứng khoán Hàn Quốc tăng vốn lên nghìn tỷ đồng

 

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức mới đây, CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mục đích bổ sung nguồn vốn mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư tài sản cố định, mua sắm công cụ dụng cụ, phát triển mạng lưới và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin. Cụ thể, KBSV sẽ chào bán 138 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo 2 đợt.

 

Đợt I dự kiến trong quý IV/2018, KBSV sẽ thực hiện chào bán 81 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 1:2,7 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được quyền mua 2,7 cổ phần phát hành thêm).

 

Đợt II dự kiến trong quý I/2019, KBSV sẽ thực hiện chào bán 57 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,9 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được quyền mua 1,9 cổ phần phát hành thêm).

 

Hiện tại, vốn điều lệ của KBSV ở mức 300 tỷ đồng tương đương với 30 triệu cổ phần đang lưu hành. Nếu thực hiện thành công việc phát hành thêm, vốn điều lệ của KBSV sẽ tăng lên mức 1.680 tỷ đồng, vượt qua nhiều công ty chứng khoán lớn đang niêm yết như VCI, HCM, BVSC, MBS…

 

Trước đó, trong khoảng 2 năm qua, một số công ty chứng khoán Hàn Quốc như KIS, Mirae Asset… cũng đã tăng vốn lên trên nghìn tỷ đồng. 

 

KBSV chính thức trở thành thành viên của KB Securities và Tập đoàn Tài chính KB (Hàn Quốc) từ 09/10/2017 và chính thức đổi tên từ CTCP Chứng khoán Maritime sang CTCP Chứng khoán KB Việt Nam từ 17/01/2018.

 

KBSV được thực hiện các nghiệp vụ theo quy định như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán và nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.

 

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 KBSV ghi nhận sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm KBSV tạo ra 90,8 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ nhờ lãi từ các khoản cho vay và phải thu mặc dù hoạt động môi giới sụt giảm gần 13%.

 

Cùng với đà tăng doanh thu, chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng tới 43,6% do chi phí hoạt động tài chính tăng đột biến dù doanh thu trong kỳ của hoạt động này giảm so với cùng kỳ. Kết quả 6 tháng đầu năm, KBSV thu về 19,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vẫn ghi nhận mức tăng 16,4% so với nửa đầu năm 2017.

 

Thanh Hà


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.