Chia sẻ:

Thấy gì từ Nghị định 08 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp?

Ngày 05/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Nghị định này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ phần nào áp lực trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh có khoảng gần 300 nghìn tỷ VNĐ TPDN sẽ đáo hạn trong năm 2023.

Để hiểu rõ hơn về tác động của Nghị định 08/2023/NĐ-CP, xin mời đọc tại đây: BC Chuyên đề – NĐ 08/2023/NĐ-CP