Chia sẻ:

TDM: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 24 03 TDM Earning release 2023

 

Kết thúc năm 2023, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 532,5 tỷ đồng (+11,2%% svck). Biên LN gộp đạt mức 45%, giảm 7 điểm phần trăm so với con số 52% của năm ngoái. LNST đạt 283,5 tỷ đồng (+28,6% svck). Trong năm 2023, sản lượng nước tiêu thụ giảm 1,36% trong khi giá nước sạch không thay đổi so với năm trước khiến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ nước sạch giảm 5,7 tỷ đồng.