Chia sẻ:

TCB (MUA – Giá mục tiêu: 38.300 VNĐ): Nới room tín dụng tạo động lực tăng trưởng

Chúng tôi dự phóng LNTT năm 2023 của TCB đạt 22.804 tỷ đồng (-10,8% svck) với BVPS 2023F là 31.890 đ/cp. Giá mục tiêu là 38.268 đ/cp tương ứng P/B 2023F ở mức 1,03x lần.

Với mức giá mục tiêu 38.300 đ/cp tiềm năng tăng giá +19,8%, chúng khuyến nghị MUA với cổ phiếu TCB.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu TCB