Chia sẻ:

TB kết quả chào bán cạnh tranh CP theo lô EVnFinance (lô 1)


THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM


TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (LÔ 1)


 


– Ngày tổ chức chào bán cạnh tranh: 10/11/2017

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

– Số cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 12.500.000 cổ phần

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 145.675.000.000 đồng/lô

– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 2 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0

+ Cá nhân: 2

– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 25.000.000 cổ phần

– Tổng số phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: 2 phiếu

– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 25.000.000 cổ phần

– Giá đặt mua cao nhất: 145.675.000.000 đồng/lô

– Giá đặt mua thấp nhất: 145.675.000.000 đồng/lô

– Giá đấu thành công: 145.675.000.000 đồng/lô

– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 2 NĐT

Trong đó:

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 2 NĐT

– Tổng số lượng cổ phần bán được: 12.500.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

– Tổng giá trị cổ phần bán được: 145.675.000.000 đồng/lô

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/11/2017 đến ngày 17/11/2017

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 15/11/2017


ABS