Chia sẻ:

TB chào bán cạnh tranh CP của Tập đoàn Điện lực VN tại CTTCCP Điện lực


TB chào bán cạnh tranh CP của Tập đoàn Điện lực VN tại CTTCCP Điện lực


Căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực theo lô ban hành kèm theo Quyết định số 1182/QĐ-EVN ngày 05/10/2017 và Kết quả phiên bán đấu giá theo lô cổ phần của Tập đoàn Điện lực VN tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được tổ chức vào 9h00 và 10h30 ngày 03/11/2017 tại Sở GDCK Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm TẠI ĐÂY.


ABS