Chia sẻ:

Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền vào chứng khoán trở nên dè dặt hơn.

Tâm lý thận trọng bao trùm, dòng tiền vào chứng khoán trở nên dè dặt hơn.