Chia sẻ:

Tại ABS, tiền trong tài khoản chứng khoán có được hưởng lãi không? Nếu có thì lãi suất là bao nhiêu?

Tại ABS, tiền trong tài khoản chứng khoán có được hưởng lãi không? Nếu có thì lãi suất là bao nhiêu?