Chia sẻ:

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo


Do lỗi dữ liệu nên giá trần và giá sàn của chứng quyền đã gửi cho công ty chứng khoán vào chiều ngày 02/07/2019 chưa chính xác. Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM gửi lại thông tin giá trần, giá sàn của chứng quyền ngày giao dịch 03/07/2019 như sau:


 


STT


Mã Chứng quyền


Giá tham chiếu


Giá trần


Giá sàn


1


             CHPG1901


1580


2350


810


2


             CHPG1902


800


1110


490


3


             CHPG1903


1510


2280


740


(Đơn vị: Đồng)


Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đề nghị công ty chứng khoán cập nhật lại thông tin giá trần sàn của chứng quyền trên website, phần mềm của công ty và theo dõi thông báo của Sở qua email về việc cập nhật thông tin giá trần, sàn của chứng quyền cho những ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo khác.


ABS