Chia sẻ:

Sở GDCK TP. HCM gửi lại thông tin giá trần, giá sàn của chứng quyền ngày giao dịch 01/07/2019


Sở GDCK TP. HCM gửi lại thông tin giá trần, giá sàn của chứng quyền ngày giao dịch 01/07/2019


Kính gửi Công ty Chứng khoán Thành viên,


 Do lỗi dữ liệu nên giá trần và giá sàn của chứng quyền đã gửi cho công ty chứng khoán vào chiều ngày 28/06/2019 chưa chính xác. Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM gửi lại thông tin giá trần, giá sàn của chứng quyền ngày giao dịch 01/07/2019 như sau:


 

STT


Mã chứng quyền


Giá tham chiếu


Giá trần


Giá sàn


1


CFPT1901


2700


4270


1130


2


CHPG1901


1240


2040


440


3


CHPG1902


810


1130


490


4


CHPG1903


1200


2000


400


5


CMPP1901


1980


3430


530


6


CMPP1902


2760


4210


1310


7


CMWG1901


2600


4200


1000


8


CMWG1902


3230


4830


1630


9


CPNJ1901


1710


2730


690


10


CVNM1901


1220


2080


360


Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đề nghị công ty chứng khoán cập nhật lại thông tin giá trần sàn của chứng quyền trên website, phần mềm của công ty và theo dõi thông báo của Sở qua email về việc cập nhật thông tin giá trần, giá sàn của chứng quyền cho những ngày tiếp theo cho đến khi có thông báo khác.