Chia sẻ:

SKG: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240321 SKG Earning release 4Q23

 

Doanh thu thuần của SKG đạt 69 tỷ đồng (-17% svck), LNST ghi nhận mức âm -7 tỷ đồng. Biên LNG giảm 1 điểm phần trăm từ mức 8% xuống mức 7%. Nguyên nhân dẫn đến KQKD quý 4 kém khởi sắc do nhu cầu đi lại cuối năm giảm cùng các yếu tố hỗ trợ cho thị trường du lịch tại Phú Quốc chưa có dấu hiệu tích cực.