Chia sẻ:

SCIC TB kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh CP tại Vinamilk


SCIC TB kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh CP tại Vinamilk


Tổng Công ty và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh CP của SCIC tại Công ty CP Sữa Việt Nam. Vui lòng xem TẠI ĐÂY


ABS