Chia sẻ:

SBA: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240308_SBA_Short Report 1

 

Năm 2023 – một năm không thuận lợi đối với các DN thủy điện. Theo đó, lũy kế cả năm 2023, DTT của SBA đạt 376 tỷ đồng (-24% svck), LNST đạt 175,3 tỷ đồng (-28% svck). Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 63,1%, giảm so với mức 64% của cùng kỳ năm trước. Sản lượng phát điện năm 2023 giảm 18,93% svck.