Chia sẻ:

Sau khi test đáy mốc 940 bốn lần từ đầu tháng 5 và mới nhất là phiên 28/6, thị trường đi lên và sẽ kiểm tra ngưỡng kháng ngự ở mức 970.

Sau khi test đáy mốc 940 bốn lần từ đầu tháng 5 và mới nhất là phiên 28/6, thị trường đi lên và sẽ kiểm tra ngưỡng kháng ngự ở mức 970.