Ngày 15/06/2024, ABS chính thức triển khai chương trình RỒNG VÀNG 6.99% – chương trình ưu đãi lãi suất Margin tại ABS.

Chi tiết chương trình

Thời gian diễn ra chương trình: từ 15/06/2024 đến 31/07/2024

Lựa chọn Margin tại ABS

ABS cung cấp sản phẩm Margin phù hợp với khẩu vị đầu tư của khách hàng từ ngắn hạn đến trung và dài hạn. Xem các sản phẩm vay ký quỹ tại đây.

🎖Mức lãi suất thấp nhất thị trường, chỉ 6.99%/năm
🎖Room margin lớn
🎖Hạn mức cấp tự động 10 tỷ đồng
🎖Hạn mức vay 1 tài khoản lên tới 40 tỷ đồng
🎖Danh mục cho vay hơn 500 mã đa dạng và tỷ lệ cho vay cao