Chia sẻ:

Hướng dẫn chuyển đổi quyền mua phát hành thêm trái phiếu chuyển sang cổ phiếu

Nếu TCPH (Tổ chức phát hành) đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi: Khách hàng sẽ nhận Giấy sở hữu trái phiếu chuyển đổi tại TCPH và đến Công ty chứng khoán để thực hiện gửi lưu ký. Khi có thông báo ngày giao dịch chính thức của Sở giao dịch, khách hàng được đặt lệnh giao dịch bình thường.