Chia sẻ:

Quyền mua phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu

Nếu TCPH (Tổ chức phát hành) đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi:

Khách hàng sẽ nhận Giấy sở hữu trái phiếu chuyển đổi tại TCPH và đến Công ty chứng khoán để thực hiện gửi lưu ký. Khi có thông báo ngày giao dịch chính thức của Sở giao dịch, khách hàng được đặt lệnh giao dịch bình thường.

Trường hợp nếu TCPH không đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi (TPCD): khi đáo hạn sẽ được chuyển đổi sang cổ phiếu.

Có 2 cách thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu khi đáo hạn

Cách 1: TCPH thực hiện lưu ký tập trung tại VSD (Trung tâm lưu ký chứng khoán):

+ TCPH thông báo cho trái chủ đến TCPH đăng ký lưu ký tập trung.

+ TCPH gửi xác nhận thông tin khách hàng (đã đăng ký) đến CTCK – nơi khách hàng đang mở tk giao dịch.

+ Khi có thông báo ngày hạch toán của VSD, CTCK xác nhận trên TK của khách hàng

Cách 2: Khách hàng mang CMND và Giấy chứng nhận TPCD (nếu đã nhận trước đó) đến TCPH đổi sang Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (sổ cổ đông). Sau đó khách hàng mang Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (sổ cổ đông) đến CTCK để thực hiện gửi lưu ký.

Lưu ý: Đối với những khách hàng đã thực hiện lưu ký trái phiếu chuyển đổi sẽ được công ty chứng khoán hạch toán chuyển đổi thành cổ phiếu sau khi có hiệu lực của VSD