Chia sẻ:

QTP – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại BC ĐHCĐ QTP_03.05.2024

  • QTP lên kế hoạch tổng sản lượng điện sản xuất năm 2024 là 7.761 triệu kWh (-0,8% svck), tổng sản lượng điện thương phẩm là 7.030 triệu kWh (-1,1% svck). Tổng doanh thu năm 2024 là 12.318 tỷ đồng (+2% svck) & LNST là 499,5 tỷ đồng (-18,4% svck). Trong năm 2024, QTP cũng lên kế hoạch hoàn thành công tác đại tu Tổ máy số 3 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
  • Để đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện năm 2024, từ tháng 12/2023, QTP đã ký kết các Hợp đồng/Phụ lục hợp đồng mua bán than năm 2024 với các nhà cung cấp.
  • Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, QTP sẽ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 15% và năm 2024 dự kiến là 10%.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs