Chia sẻ:

PVS (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 38.400 VNĐ) – Báo cáo cập nhật

Trên cơ sở tình hình thực tế khả quan của PVS trong nửa đầu năm 2023, đặc biệt là mảng M&C, chúng tôi điều chỉnh một số dự phóng theo hướng tích cực hơn so với dự báo gần nhất. Theo đó, chúng tôi đưa ra dự phóng doanh thu năm 2023F & 2024F của PVS tăng trưởng 13,2% & 27,8% svck lên mức 18.537 tỷ đồng & 23.683 tỷ đồng. LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023F & 2024F dự báo đạt 995 tỷ đồng (+12,7% svck) & 1.098 tỷ đồng (+10,3% svck). EPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 1.938 đồng/cp & 2.176 đồng/cp, BVPS 2023F & 2024F dự kiến đạt 25.419 đồng/cp & 25.489 đồng/cp, tương ứng P/E 2023F & 2024F là 17,7 & 15,8 lần và P/B 2023F & 2024F đạt 1,35 lần & 1,35 lần.

 

Với triển vọng tích cực, chúng tôi đánh giá KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 38.400 đ/cp, tương ứng khả năng tăng giá 12%.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: 2023-08-04-PVS-Full-Report_Update