Chia sẻ:

PVP- Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại 240425_PVP_AGM 2024

  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, PVP đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng do lo ngại về các yếu tố biến động tại thị trường quốc tế và sự sụt giảm nhẹ của công suất hoạt động NMLD Dung Quất năm 2024 với tổng doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng (-1,8% so với TH2023), LNST đạt 176 tỷ đồng (-6,4% so với TH2023). Vốn điều lệ tăng +9,9% lên mức 1.037 tỷ đồng.
  • Về việc chia cổ tức, Đại hội thống nhất chia cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 8% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH năm 2024 với tỷ lệ 10%, nâng vốn điều lệ lên mức 1.037 tỷ đồng.
  • Về KQKD Q1/2024, PVP công bố doanh thu thuần đạt 373,2 tỷ đồng (+22,4% svck, đạt 22% KH doanh thu 2024) và LNST đạt 46,3 tỷ đồng (-2,3% svck, đạt 26,3% KH LNST 2024).

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs