Chia sẻ:

PVD (Trung lập – Giá mục tiêu: 22.200 VNĐ): Chuyển mình vươn xa

Chúng tôi cho rằng khó khăn của PVD đã đi qua và Công ty đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới & vươn xa hơn. Dựa trên những yếu tố cơ bản được phân tích trong báo cáo, chúng tôi lạc quan về triển vọng lợi nhuận của PVD thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi giữ quan điểm TRUNG LẬP do giá hiện tại đang gần tiệm cận giá mục tiêu của chúng tôi. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy khi cổ phiếu điều chỉnh về vùng hợp lý do triển vọng lợi nhuận của PVD giai đoạn tới vẫn khá lạc quan.

 

Xem chi tiết thông tin cổ phiếu PVD tại đây: Báo cáo phân tích cổ phiếu PVD