Chia sẻ:

PVD – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại BC ĐHCĐ PVD_24.04.2024_final

  • Năm 2024, PVD lên kế hoạch tổng doanh thu dự kiến đạt 6.200 tỷ đồng (+0,6% svck) & LNST dự kiến là 380 tỷ đồng (-30,4% svck).
  • Kế hoạch SXKD năm 2024 được xây dựng trên một số giả định chính như: 4 giàn khoan tự nâng hoạt động với đơn giá bình quân tăng khoảng 10% – 15% so với năm 2023; 1 giàn khoan nửa nổi nửa chìm TAD hoạt động xuyên suốt trong năm tại Brunei; Giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 có việc 04 tháng; 0,5 giàn khoan tự nâng thuê.
  • Lãnh đạo DN cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2024 được lập từ năm 2023 nên có phần thận trọng. PVD tự tin có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu năm 2024 có thể lên tới 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận có thể đạt/vượt mức lợi nhuận năm 2023.
  • Kế hoạch đầu tư năm 2024: PVD có kế hoạch đầu tư trong năm 2024 khoảng 2.661 tỷ đồng (bao gồm 2.405 tỷ đồng tại công ty mẹ và 256 tỷ đồng tại các đơn vị thành viên).

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs