Chia sẻ:

PVD (MUA – Giá mục tiêu: 29.800 VNĐ) – Báo cáo cập nhật

Dựa trên tình hình thực tế khả quan của PVD trong nửa đầu năm, chúng tôi nâng dự báo triển vọng lợi nhuận của PVD cho năm 2023-2024 so với dự báo gần nhất. Theo đó, doanh thu năm 2023F & 2024F sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 9,4% & 10,1% tương ứng lần lượt là 5.942 tỷ đồng & 6.543 tỷ đồng. LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023F và 2024F lần lượt đạt 502,8 tỷ đồng & 625,7 tỷ đồng với EPS 2023F & 2024F lần lượt là 816 đ/cp & 1.016 đ/cp. Tại mức giá hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch với P/E 2023F & 2024F lần lượt là 31,2x & 25,1x và P/B 2023F & 2024F lần lượt là 1,00 lần & 0,98 lần.

Giá mục tiêu PVD trong một năm tới là 29.800 đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD.

 

Xem chi tiết báo cáo tại: 230803_PVD Full report_update