Chia sẻ:

PVC- Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại BC ĐHCĐ PVC_26.04.2024

  • PVC đặt kế hoạch Sản lượng sản xuất dự kiến đạt 17.100 tấn (+46,5% svck). Tổng doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 3.050 tỷ đồng (-5,3% svck) & LNST dự kiến là 49 tỷ đồng (+39,9% svck). Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến là 5,5%.
  • Về triển vọng thời gian tới, Công ty xác định Dự án Lô B – Ô Môn sẽ là dự án trọng điểm, giúp tạo đột biến về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs