Chia sẻ:

PTB (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 72.400 VNĐ): Sẵn sàng nắm bắt cơ hội

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu PTB tại 2024 03 PTB Full Report

 

Chúng tôi cho rằng triển vọng lợi nhuận năm 2024 của PTB sẽ khởi sắc nhờ hai hoạt động chính như sau: (1) Mảng gỗ kỳ vọng cải thiện từ giữa năm 2024 khi nền kinh tế Mỹ và và thị trường bất động sản phục hồi; (2) Động lực tăng trưởng đến từ đá thạch anh nhân tạo;

Chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST của PTB năm 2024 lần lượt đạt 6.052 tỷ đồng (+7,7% svck) và 360 tỷ đồng (+22,2% svck). EPS và BVPS 2024F lần lượt là 4.848 đồng/cp và 44.048 đồng/cp. Giá mục tiêu là 72.400 đ/cp. Với ước tính tăng giá +14,92%, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PTB.