Chia sẻ:

POW – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại POW_240528_BC ĐHCĐ

  • POW lên kế hoạch năm 2024 thận trọng khi xác định khó khăn, thách thức vẫn hiện hữu. Cụ thể: POW lên kế hoạch sản lượng điện năm 2024 đạt 16.703 triệu kWh (+15,7% svck), tổng doanh thu năm 2024 đạt 31.736 tỷ đồng (+9,2% svck) và LNST đạt 824 tỷ đồng (-35,8% svck). Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp này kể từ khi lên sàn.
  • Về kế hoạch đầu tư, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2024 của tổng công ty là 9.407 tỷ đồng bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản (8.864 tỷ đồng), mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định (380 tỷ đồng), đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên (163 tỷ đồng). Trong đó, vốn chủ sở hữu là 2.591 tỷ đồng còn lại là từ nguồn vốn vay và vốn khác.
  • Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, POW đề xuất không chia cổ tức năm 2023 & 2024.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs