Chia sẻ:

PNJ (Trung lập – Giá mục tiêu: 89.000 VNĐ): Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận của PNJ năm 2023 lần lượt tăng trưởng 15% và 13% so với năm 2022 và giữ mức khuyến nghị TRUNG
LẬP đối với PNJ. Triển vọng của PNJ đến từ việc tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cửa hàng, mở mới 38 cửa hàng trong năm 2023 và doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng đạt tăng trưởng 5% svck. Tuy nhiên, tăng trưởng của PNJ có thể sẽ gặp nhiều thách thức do mức nền cao của năm 2022 và lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu. Về dài hạn, chúng tôi cho rằng triển vọng của PNJ vẫn tương đối tích cực nhờ tăng trưởng chung của ngành bán lẻ cũng như việc tầng lớp trung lưu Việt Nam (đối tượng khách hàng mục tiêu mà PNJ hướng tới) được dự báo sẽ gia tăng nhanh trong giai đoạn 2020 – 2030.

 

Xem chi tiết thông tin cổ phiếu PNJ tại đây: Báo cáo phân tích cổ phiếu PNJ