Chia sẻ:

PNJ – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại 240416 PNJ_Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024

 

  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, PNJ đặt mục tiêu doanh thu 37.148 tỷ đồng (+12% so với 2023) và LNST 2.089 tỷ đồng (+6% so với 2023), là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.
  • Về kế hoạch trả cổ tức: Với kết quả hoạt động tích cực trong năm 2023 so với bối cảnh suy thoái chung của thị trường, PNJ thông qua mức cổ tức năm 2023 là 20% bằng tiền mặt, tương đương khoảng 669 tỷ đồng. Trong năm 2024, PNJ dự kiến tiếp tục duy trì mức trả cổ tức bằng tiền mặt tương đương năm 2023, ở mức 20%.
  • Về kế hoạch phát hành ESOP cho người lao động năm 2024: PNJ dự kiến số lượng phát hành gần 3,35 triệu cổ phiếu ESOP với tỷ lệ phát hành không quá 1% SLCPLH. Ngoài ra, PNJ còn dự kiến phát hành ESOP năm 2024 dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2018 – 2023 cho 3 lãnh đạo chủ chốt. Số lượng phát hành dự kiến là 1,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,54% SLCPLH.
  • Về tình hình kinh doanh Q1/2024: PNJ ghi nhận doanh thu đạt 12.594 tỷ đồng (+29% svck) và LNST đạt 738 tỷ đồng (-1,4% svck).

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs