Chia sẻ:

PLX – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại BC ĐHCĐ PLX_26.04.2024

  • Petrolimex lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 đi lùi khi nhận định khó khăn và thách thức vẫn hiện hữu. Theo đó, Petrolimex lên kế hoạch Sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 13.033.200 m3/tấn (-9,5% svck); Tổng doanh thu năm 2024 188.000 tỷ đồng (-31,4% svck) & LNTT 2.900 tỷ đồng (-26,5% svck); Phương án trả cổ tức năm 2023 là tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và kế hoạch 2024 tỷ lệ cổ tức là 10%.
  • Về Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2030, Petrolimex hướng đến trở thành tập đoàn năng lượng đứng đầu Việt Nam về những sản phẩm năng lượng xanh, sạch, chất lượng cao, thân thiện với môi trường dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và chuyển đổi số toàn diện. Năm 2030, tập đoàn phấn đấu đạt được 50% doanh thu từ sản phẩm nhiên liệu và năng lượng sạch, thân thiện với môi trường; đến năm 2045 sẽ đạt 100% tỷ trọng năng lượng sạch và thân thiện với môi trường.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs