Chia sẻ:

PLC (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 30.300 VNĐ): Lợi nhuận chưa tăng như kỳ vọng

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu PLC tại 2023 11 13 PLC Full Report

 

  • Mới đây, PLC vừa công bố nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023. Theo đó, PLC điều chỉnh kế hoạch doanh thu tiêu thụ năm nay còn gần 8.396 tỷ, giảm 5,7% so với chỉ tiêu ban đầu dù mục tiêu sản lượng vẫn được giữ nguyên. Chỉ tiêu LNST dự kiến giảm 30% so với kế hoạch ban đầu, còn 112 tỷ đồng. Như vậy, theo kế hoạch điều chỉnh dự kiến, trong 9T/2023, PLC đã hoàn thành 68,8% kế hoạch doanh thu và 72,6% kế hoạch LNST.
  • Mảng nhựa đường – hưởng lợi từ đầu tư công, sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của PLC thời gian tới. Tuy nhiên, Mảng dầu mỡ nhờn & hóa chất, dung môi triển vọng dự kiến sẽ kém khả quan do nhu cầu yếu & đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt.
  • Căn cứ vào tình hình KQKD 9T/2023 của PLC, chúng tôi có thực hiện điều chỉnh giảm dự phóng KQKD của PLC thời gian tới. Theo đó, chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023F và 2024F của PLC dự kiến đạt 8.012 tỷ đồng (-6,8% svck) & 9.595 tỷ đồng (+19,8% svck). LNST 2023F và 2024F dự kiến đạt 113 tỷ đồng (-3,8% svck) & 163 tỷ đồng (+44,8% svck).