Chia sẻ:

PLC (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 34.800 VNĐ): Hưởng lợi đầu tư công, phát huy vị thế mảng nhựa đường

  • Mảng nhựa đường – hưởng lợi từ đầu tư công, sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của PLC thời gian tới. Với vị thế đầu ngành, chiếm 30% thị phần nhựa đường cả nước, PLC dự kiến hưởng lợi từ việc Chính phủ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công  trong giai đoạn từ nay tới năm 2025. Tuy nhiên, Mảng dầu mỡ nhờn & hóa chất, dung môi triển vọng dự kiến sẽ kém khả quan do nhu cầu yếu & đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt.
  • Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023F và 2024F của PLC dự kiến đạt 8.744 tỷ đồng (+1,7% svck) & 10.548 tỷ đồng (+20,6% svck). LNST 2023F và 2024F dự kiến đạt 160 tỷ đồng (+36,4% svck) & 226 tỷ đồng (+41,6% svck).
  • Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra là 34.800 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +6,5% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PLC.

 

Xem chi tiết báo cáo PLC tại 2023 09 26 PLC Full Report_final