Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 18: Mô hình 2 đáy, 2 đỉnh 

Mô hình Hai Đáy, Hai Đỉnh là một trong các mẫu hình đảo chiều hiệu quả được nhà đầu tư sử dụng. 

 • Mô Hình Hai Đáy (Double Bottom): Đây là một mô hình đảo chiều thường xuất hiện sau một chu kỳ giảm giá. Mô hình này có hai đáy cùng mức giá hoặc gần nhau, thể hiện sự cản trở của xu hướng giảm và một khả năng chuyển đổi sang xu hướng tăng. 
 • Mô Hình Hai Đỉnh (Double Top): Mô hình này cũng là một mô hình đảo chiều và xuất hiện sau một chu kỳ tăng giá. Nó có hai đỉnh cùng mức giá hoặc gần nhau, ngụ ý sự suy yếu của xu hướng tăng và khả năng chuyển đổi sang xu hướng giảm. 

Đặc điểm 

 • Mô Hình Hai Đáy: Hai đáy cùng mức giá hoặc gần nhau, tạo thành một hình dáng giống như “W”. Khối lượng giao dịch thường tăng khi giá tạo đáy thứ hai, ngụ ý sự tăng cường trong lực mua. 

 

 

 • Mô Hình Hai Đỉnh: Hai đỉnh cùng mức giá hoặc gần nhau, tạo thành một hình dáng giống như “M”. Khối lượng giao dịch thường tăng khi giá tạo đỉnh thứ hai, ngụ ý sự tăng cường trong lực bán.  

 

Tín hiệu mua bán 

 • Mô Hình Hai Đáy:  
 • Tín Hiệu Mua: Mô hình này cung cấp tín hiệu mua khi giá vượt qua mức kháng cản được tạo ra bởi đỉnh giữa. Đây thường là dấu hiệu rằng lực cung đang suy yếu và xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục hoặc bắt đầu. 
 • Xác Nhận Tín Hiệu: Việc tăng khối lượng giao dịch khi giá tạo đáy thứ hai là quan trọng để xác nhận tính xác thực của tín hiệu mua. 
 • Mục Tiêu Giá: Khoảng cách từ mức đáy đến mức kháng cản thường được sử dụng để dự đoán mức giá tiềm năng sau khi xu hướng tăng bắt đầu. 
 • Mô Hình Hai Đỉnh:  
 • Tín Hiệu Bán: Mô hình này cung cấp tín hiệu bán khi giá phá vỡ mức hỗ trợ được tạo ra bởi đáy giữa. Điều này thường cho thấy lực mua đang yếu và xu hướng giảm có thể sẽ diễn ra hoặc bắt đầu 
 • Xác Nhận Tín Hiệu: Sự tăng khối lượng giao dịch khi giá tạo đỉnh thứ hai là quan trọng để xác nhận tính xác thực của tín hiệu bán. 
 • Mục Tiêu Giá: Khoảng cách từ mức đỉnh đến mức hỗ trợ thường được sử dụng để dự đoán mức giá tiềm năng sau khi xu hướng giảm bắt đầu. 

 Lưu ý 

 • Mô hình này cần thời gian để hình thành và hoàn thành. Sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang tăng (hoặc ngược lại) không xảy ra ngay lập tức. 
 • Khối lượng giao dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc xác nhận tín hiệu của cả hai mô hình. Sự tăng trong khối lượng thường ngụ ý sự thay đổi trong lực mua hoặc lực bán. 
 • Mô hình Hai Đáy, Hai Đỉnh có một biến thể khác là Mô hình Ba Đáy, Ba Đỉnh với tính chất tương tự nhưng thay vì tạo 2 đáy, 2 đỉnh thì giá kiểm nghiệm lại đỉnh và đáy thêm một lần nữa và tạo thành 3 đáy, 3 đỉnh trước khi thực sự đảo chiều. 

Kết luận 

Mô Hình Hai Đáy và Hai Đỉnh đều có vai trò quan trọng trong việc xác định sự thay đổi trong xu hướng giá và cung cấp tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng không có mô hình nào là hoàn hảo và việc sử dụng cả hai mô hình này cần phải kết hợp với các yếu tố phân tích khác và kiến thức sâu về thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. 

 

Huấn luyện viên đầu tư ABS 

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây 

Mở tài khoản chứng khoán và bắt đầu giao dịch ngay: Tại đây