Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 14: Chỉ số Parabolic SAR

Chỉ số Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định điểm đảo chiều trong một xu hướng giá. Nó giúp nhà đầu tư xác định điểm dừng lỗ và điểm vào lệnh mới trong giao dịch.

Công thức tính toán chỉ số Parabolic SAR như sau:

SAR (n) = SAR (n-1) + AF x (EP – SAR (n-1))

Trong đó:
  • SAR (n) là giá Parabolic SAR trong thời điểm hiện tại.
  • SAR (n-1) là giá Parabolic SAR trong thời điểm trước.
  • AF (Acceleration Factor) là hệ số gia tăng, đóng vai trò trong việc tăng tốc độ điều chỉnh của Parabolic SAR theo xu hướng giá. Giá trị AF ban đầu là 0.02.
  • EP (Extreme Point) là điểm cực đại hoặc cực tiểu gần nhất trong xu hướng.

 

Tín hiệu mua bán
  • Khi Parabolic SAR xuất hiện dưới giá: Đây là tín hiệu mua, cho thấy xu hướng giá có thể đảo chiều từ xuống lên.
  • Khi Parabolic SAR xuất hiện trên giá: Đây là tín hiệu bán, cho thấy xu hướng giá có thể đảo chiều từ lên xuống.
  • Điểm dừng lỗ (stop loss) có thể đặt dựa trên Parabolic SAR để bảo vệ lợi nhuận đã thu được.
Lưu ý
  • Parabolic SAR thường được sử dụng trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong thị trường đi ngang, Parabolic SAR có thể cho ra nhiều tín hiệu không chính xác.
  • Chỉ số này không nên được sử dụng độc lập mà cần kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác để đánh giá toàn diện thị trường.
  • Điều chỉnh giá trị của Acceleration Factor (AF) có thể ảnh hưởng đến tín hiệu và độ tin cậy của Parabolic SAR.
Kết luận

Chỉ số Parabolic SAR là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong chứng khoán để xác định điểm đảo chiều trong xu hướng giá. Nó có thể cung cấp tín hiệu mua bán và điểm dừng lỗ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc sử dụng Parabolic SAR cần kết hợp với các công cụ và phân tích khác để đánh giá chính xác tình hình thị trường và đưa ra quyết định đầu tư.

 

Huấn luyện viên đầu tư ABS

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây

Mở tài khoản chứng khoán và bắt đầu giao dịch ngay: Tại đây