Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 13: Chỉ số MFI 

Chỉ số MFI (Money Flow Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường độ mạnh yếu của dòng tiền trong một cổ phiếu hoặc thị trường chung. MFI sử dụng giá cả và khối lượng giao dịch để đưa ra tín hiệu mua và bán cho các nhà đầu tư. 

Công thức tính toán chỉ số MFI như sau: 

 

 

Money Flow Index = 100 – (100 / (1 + Money Ratio)) 

Trong đó:  

  • Money Ratio = PMF / NMF 
  • Positive Money Flow (PMF) = Tổng tiền luồng dương trong n ngày 
  • Negative Money Flow (NMF) = Tổng tiền luồng âm trong n ngày 
  • Money Flow = (Giá đóng cửa – Giá mở cửa) x Khối lượng giao dịch 

 

 

Tín hiệu mua bán 

  •  Khi chỉ số MFI vượt qua ngưỡng 80: Đây là tín hiệu bán, cho thấy cổ phiếu hoặc thị trường đang được mua quá mức và có thể đảo chiều giảm. 
  • Khi chỉ số MFI dưới ngưỡng 20: Đây là tín hiệu mua, cho thấy cổ phiếu hoặc thị trường đang được bán quá mức và có thể đảo chiều tăng. 
  • Các tín hiệu mua và bán cũng có thể được xác nhận bởi các mô hình biểu đồ khác như hình đảo chiều, đường xu hướng, hay sự kết hợp với các chỉ báo khác. 

Lưu ý 

  • Chỉ số MFI không phải là công cụ duy nhất để đưa ra quyết định đầu tư. Nó cần được sử dụng kết hợp với các phương pháp và công cụ phân tích kỹ thuật khác để có độ tin cậy cao hơn. 
  • Đôi khi, chỉ số MFI có thể đưa ra tín hiệu mua hoặc bán quá sớm hoặc quá muộn. Việc kết hợp với các chỉ báo khác và xem xét ngữ cảnh thị trường là quan trọng. Nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ số MFI với chỉ số RSI, MACD 

Kết luận 

Chỉ số MFI là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích trong chứng khoán để đo lường độ mạnh yếu của dòng tiền. Nó có thể cung cấp tín hiệu mua bán cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ số MFI cần được kết hợp với các phương pháp và công cụ khác để đánh giá chính xác tình hình thị trường và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. 

 

 

Huấn luyện viên đầu tư ABS 

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây 

Mở tài khoản chứng khoán và bắt đầu giao dịch ngay: Tại đây