Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 11: Mây Ichimoku

Mây Ichimoku, hay còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một công cụ phân tích kỹ thuật phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà giao dịch người Nhật Bản, vào những năm 1930. Mô hình này được sử dụng rộng rãi để xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tìm kiếm các điểm mua vào và bán ra trên biểu đồ chứng khoán.

Mây Ichimoku bao gồm các thành phần sau:
  • Tenkan-sen (đường chuyển động nhanh): Đây là một đường trung bình chuyển động nhanh tính trên một khoảng thời gian cụ thể (thường là 9 ngày).
  • Kijun-sen (đường chuyển động chậm): Đây cũng là một đường trung bình chuyển động, nhưng được tính trên một khoảng thời gian lớn hơn (thường là 26 ngày).
  • Senkou Span A và Senkou Span B (đường mây): Hai đường này tạo thành một “mây” trong biểu đồ. Senkou Span A được tính bằng cách lấy trung bình của Tenkan-sen và Kijun-sen và dịch chuyển về phía trước một khoảng thời gian cụ thể (thường là 26 ngày). Senkou Span B được tính bằng cách lấy trung bình của giá cao và giá thấp trong khoảng thời gian cùng với Tenkan-sen và Kijun-sen, sau đó dịch chuyển về phía trước (thường là 26 ngày).
  • Chikou Span (đường chuyển động trễ): Đây là đường chuyển động được dịch chuyển về phía trước một khoảng thời gian cụ thể (thường là 26 ngày).

 

 

Tín hiệu mua bán

Mây Ichimoku cung cấp nhiều tín hiệu mua bán khác nhau dựa trên sự tương tác giữa các đường và đám mây trên biểu đồ. Dưới đây là một số tín hiệu quan trọng:

  • Khi Tenkan-sen (đường chuyển động nhanh) cắt lên trên Kijun-sen (đường chuyển động chậm), đây là một tín hiệu mua vào.
  • Khi Senkou Span A cắt lên trên Senkou Span B và giá đóng cửa nằm trên đám mây, đây cũng là một tín hiệu mua vào.
  • Ngược lại, khi Tenkan-sen cắt xuống dưới Kijun-sen hoặc Senkou Span A cắt xuống dưới Senkou Span B và giá đóng cửa nằm dưới đám mây, đây là tín hiệu bán ra.
Lưu ý

Mặc dù Mây Ichimoku có thể cung cấp nhiều tín hiệu mua bán hữu ích, không nên sử dụng nó một mình để đưa ra quyết định giao dịch. Nó nên được kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác để tăng tính chính xác của tín hiệu.

Kết luận

Mây Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ trong chứng khoán. Nó cung cấp các tín hiệu mua bán dựa trên sự tương tác giữa các thành phần của nó trên biểu đồ. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, nó cần được sử dụng kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch thông minh và hiệu quả.

Huấn luyện viên đầu tư ABS

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây

Mở tài khoản chứng khoán và bắt đầu giao dịch ngay: Tại đây