Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 10: Chỉ số Direction Movement

Chỉ số Direction Movement (DMI) là một chỉ số được đánh giá cao và nhiều nhà đầu tư sử dụng. Chỉ số DMI làm rất tốt trong việc nhận dạng xu hướng thị trường lẫn xác định cường độ lực của xu hướng đó.

Chỉ số DMI có 3 thành phần, đường ADX (Average Directional Index) dao động từ 0 đến 100 nhận nhiệm vụ chính trong việc đo lường cường độ lực xu hướng, 2 đường +DI và –DI đảm nhiệm chức năng xác định xu hướng thị trường.

 

Nguồn: Chứng khoán An Bình (ABS)

Xác định cường độ mạnh, yếu của xu hướng thông qua đường ADX
  • Đường ADX nằm dưới đường 25 thì thị trường đang không có xu hướng rõ ràng, nghĩa là đi ngang sideway hoặc dao động ngẫu nhiên.
  • Đường ADX vượt lên trên đường 25, thị trường bắt đầu hình thành xu hướng, cần thêm những tín hiệu khác để nhận dạng xu hướng tăng hoặc giảm cụ thể.
  • Đường ADX vượt lên trên đường 50, cường độ của xu hướng đang mạnh lên, thị trường tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu.
Xác định xu hướng giá thông qua 2 đường +DI và -DI

+DI nằm trên –DI và ADX vượt lên trên đường 25 ? thị trường đang trong xu hướng tăng.

+DI nằm dưới –DI và ADX vượt lên trên đường 25 ? thị trường đang trong xu hướng giảm.

Nhà đầu tư nên kết hợp chỉ số DMI cùng với các chỉ số khác như MACD, RSI, MFI… và các yếu tố về thị trường, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư có thể tham khảo các chỉ số này trong bộ tài liệu phân tích kỹ thuật của Chứng khoán An Bình (ABS).

Huấn luyện viên đầu tư ABS

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây

Link tải App ABS Invest với đầy đủ bộ công cụ hỗ trợ đầu tư: Tại đây