Chia sẻ:

PC1- Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại BC ĐHCĐ PC1_26.04.2024_final

  • PC1 lên kế hoạch tổng doanh thu năm 2024 cao kỷ lục dự kiến đạt 10.822 tỷ đồng (+39% svck) & LNST dự kiến là 525 tỷ đồng (+73% svck).
  • Chuẩn bị tốt các nguồn lực, triển khai đầu tư 2 nhà máy thủy điện Bảo Lạc A và Thượng Hà, dự kiến khởi công Q3/2024. Dự án Bảo Lạc A dự kiến hoàn thành vào Q4/2026.
  • Xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn cho Chiến lược đầu tư hạ tầng KCN giai đoạn 2024-2033 làm cơ sở chuẩn bị nguồn lực để triển khai đầu tư và phát triển dự án mới.
  • Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, PC1 dự kiến sẽ trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% trong Q4/2024, đồng thời lên kế hoạch trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 15%/vốn điều lệ.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs