Chia sẻ:

PC1 (KHẢ QUAN– Giá mục tiêu: 31.300 VNĐ): Triển vọng lạc quan

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu PC1 tại 2024 03 19 PC1 Full Report_final

 

  • Chúng tôi cho rằng triển vọng của PC1 thời gian tới sẽ lạc quan do: 1) Hưởng lợi QH điện VIII, nhất là khi các chính sách, thông tư hướng dẫn cụ thể sẽ sớm được ban hành, từ đó thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án nâng cấp hạ tầng lưới điện cũng như các dự án điện gió; 2) Hưởng lợi từ việc đẩy nhanh Dự án Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài (Quảng Trạch – Phố Nối); 3) Mảng điện gió tiếp tục ổn định và mảng thủy điện dự kiến sẽ tốt dần lên trong nửa cuối năm khi hiện tượng La Nina dần quay trả lại; 4) Mảng khai thác quặng và BĐS KCN sẽ là động lực tăng trưởng mới cho PC1.
  • Chúng tôi dự phóng doanh thu & LNST của cổ đông Công ty mẹ năm 2024F của PC1 dự kiến đạt 10.633 tỷ đồng (+36,3% svck) & 325 tỷ đồng (+138,2% svck). EPS & BVPS 2024F dự kiến đạt 1.046 đồng/cp & 17.634 đồng/cp, tương ứng 2024F P/E và P/B đạt 27,5 lần & 1,6 lần tại mức giá giao dịch hiện tại.
  • Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra là 31.300 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá +12,3% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi giữ quan điểm KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PC1.