Chia sẻ:

PC1 (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 27.800 VNĐ): Hưởng lợi quy hoạch điện VIII

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu PC1 tai 2023 11 01 PC1 Full Report

 

Triển vọng của PC1 thời gian tới vẫn khá tích cực dựa trên các yếu tố sau:

  1. Hưởng lợi Quy hoạch điện VIII khi nhu cầu đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện sẽ ở mức cao;
  2. Dự án Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài (Quảng Trạch – Phố Nối) đang được các cơ quan ban ngành thúc đẩy tiến độ triển khai với mục tiêu hoàn thành vào tháng 6/2024;
  3. Trong ngắn hạn, mảng năng lượng dự kiến suy giảm do thủy điện bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino trong khi điện gió sẽ tiếp tục đóng góp ổn định vào nguồn thu của PC1;
  4. Mảng BĐS KCN và khai khoáng sẽ hỗ trợ cho sự sụt giảm từ mảng năng lượng.