Chia sẻ:

PAN: BÁO CÁO CẬP NHẬT KQKD Q3/2023

Xem chi tiết Báo cáo cập nhật KQKD Q3.2023 tại 231101 PAN Earning review report

  • Doanh thu Q3/2023 có sự tăng trưởng so với cùng kỳ trong bối cảnh còn nhiều khó khăn
  • Lũy kế 9T/2023, PAN ghi nhận doanh thu đạt 9.008 tỷ đồng (-7,7% svck), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 201 tỷ đồng (-13% svck)
  • Nợ vay duy trì ở mức tương đối cao
  • Về cơ cấu tài sản, PAN hiện sở hữu 864 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương, chiếm 4% tổng tài sản