Chia sẻ:

NTL: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240311 NTL Earning release 4Q23

 

KQKD tăng trưởng mạnh mẽ nhờ bàn giao dự án Bãi Muối. KQKD Q4/2023 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần của NTL đạt 747 tỷ đồng (tăng hơn 10 lần svck) và chiếm tới 82% doanh thu cả năm của NTL. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này là do dự án khu đô thị Bãi Muối tại thành phố Hạ Long đã đủ điều kiện bán hàng, vì vậy, công ty ghi nhận doanh thu một phần bán thu đủ tiền của dự án Bãi Muối Quảng Ninh. Nhờ kết quả tích cực trong Q4, lũy kế cả năm 2023, NTL ghi nhận doanh thu và LNST tăng trưởng mạnh. Doanh thu thuần và LNST của NTL lần lượt đạt 914 tỷ đồng (+133% svck) và 367 tỷ đồng (+244% svck). Biên lợi nhuận gộp của NTL cũng tăng mạnh từ mức 13,2% lên mức 65,4%. Kết quả lợi nhuận năm 2023 là mức lợi nhuận lớn nhất của NTL kể từ giai đoạn bùng nổ năm 2009 – 2010.