Chia sẻ:

NT2- Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại NT2_240530_BC ĐHCĐ

  • Nhận định khó khăn, thách thức năm 2024 là rất lớn, NT2 đưa ra kế hoạch năm 2024 thận trọng, cụ thể như sau: tổng sản lượng điện năm 2024 đạt 3.200 triệu kWh (+10,8% svck), tổng doanh thu năm 2024 đạt 6.340 tỷ đồng (-2,4% svck) và LNST đạt 68 tỷ đồng (-85,6% svck).
  • Về phương án phân phối lợi nhuận, NT2 lên kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và không chia cổ tức cho năm 2024.

 

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs