Chia sẻ:

NT2 (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 27.700 VNĐ): Triển vọng lợi nhuận hồi phục từ nền thấp

 

Xem chi tiết báo cáo cổ phiếu NT2 tại 3Q23 Update NT2 Full Report_final 1

 

Chúng tôi cho rằng triển vọng lợi nhuận thời gian tới của NT2 sẽ lạc quan hơn và phục hồi từ Q4/2023, xuất phát từ một số yếu tố sau:

  • Hưởng lợi từ giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt.
  • Hưởng lợi từ pha thời tiết El Nino.
  • Công suất phát điện tăng lên sau thời gian đại tu trong tháng 9-10.
  • Hưởng lợi từ việc tăng giá bán lẻ điện bình quân. Việc tăng giá điện sẽ giúp cho tình hình tài chính của EVN cải thiện hơn và từ đó giúp cải thiện các khoản phải thu của NT2 trong thời gian tới, tác động tích cực tới dòng tiền của Công ty.