Chia sẻ:

NT2 (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 34.100 VNĐ): Vượt qua thách thức, vững bước tiến lên

Chúng tôi hạ dự báo lợi nhuận năm 2023 của NT2 do trong năm 2023 NT2 tiến hành đại tu nhà máy, từ đó sẽ ảnh hưởng tới sản lượng điện huy động. Trong năm 2023, chúng tôi dự phóng sản lượng điện của NT2 sẽ đạt khoảng 3.980 triệu kWh (-2,1% so với năm 2022). Sản lượng điện theo hợp đồng (Qc) dự kiến vẫn duy trì mức như năm 2022 là 85%. Dự phóng doanh thu năm 2023 của NT2 giảm 11,4% svck về mức 7.790 tỷ đồng. LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023 dự báo đạt 706 tỷ đồng (-20,1% svck). Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với NT2 với giá mục tiêu 34.100 đồng/cp (Upside 9,3% so với giá hiện tại).

 

Xem chi tiết báo cáo tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu NT2