Chia sẻ:

NLG (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 37.500 VNĐ): Động lực tăng trưởng từ chiến lược phù hợp

NLG: Động lực tăng trưởng từ chiến lược phù hợp

Xin chi tiết báo cáo cổ phiếu NLG tại 23 11 07 NLG Full Report

 

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023F và 2024F của NLG dự kiến đạt 2.891 tỷ đồng (-33% svck) & 6.734 tỷ đồng (+133% svck). LNST của Cổ đông công ty mẹ năm 2023F và 2024F dự kiến đạt 333 tỷ đồng (-40% svck) & 721 tỷ đồng (+116% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với NLG do các yếu tố sau:

 

  • NLG sở hữu quỹ đất sạch rộng lớn với quy mô 680ha chủ yếu tập trung trong các khu đô thị và dân cư trọng điểm tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Hải Phòng, Cần Thơ;
  • Cơ cấu tài chính lành mạnh khi tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản ở mức 20% và D/E là 0,43 lần vào cuối Q3/2023, thấp hơn so với mức trung bình ngành, giúp giảm áp lực chi trả chi phí lãi vay;
  • Tác động tích cực từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ tới thị trường bất động sản