Chia sẻ:

NKG (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 26.800 VNĐ): Kỳ vọng vào xuất khẩu

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu NKG tại 23 12 12 NKG Full Report

 

Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023F và 2024F của NKG đạt 18.995 tỷ đồng (-18% svck) & 21.368 tỷ đồng (+12% svck). LNST năm 2023F và 2024F dự kiến đạt 168 tỷ đồng & 603 tỷ đồng (+259% svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với NKG do các yếu tố sau:

  • Sản lượng tiêu thụ kỳ vọng phục hồi, đặc biệt là thị trường xuất khẩu;
  • Xu hướng giá thép dự kiến tiếp tục tăng thời gian tới;
  • NKG tích cực đổi mới, nâng cấp sản phẩm theo công nghệ xanh, hiện đại.