Chia sẻ:

Ngày 22/2/2017, IPO hơn 1,5 triệu cổ phần Cấp thoát nước Bắc Ninh

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt hơn 375,8 tỷ đồng.

 Ngày 22/2 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,5 triệu cổ phần, tương đương 4,08% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt hơn 375,8 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương hơn 18,4 triệu cổ phần. Hơn 1,7 triệu cổ phần, tương đương 4,74% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động. Hơn 15,8 triệu cổ phần, tương đương 42,18% vốn điều lệ bán cho Nhà đầu tư chiến lược và hơn 1,5 triệu cổ phần, tương đương 4,08% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư tại Sở GDCK Hà Nội vào ngày 22/2/2017.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh thành lập từ năm 1997. Với 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động cung ứng nước sạch và xây dựng các công trình cấp thoát nước, hiện nay công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh có 06 đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc gồm: Xưởng cơ điện, Nhà máy cấp nước Tp.Bắc Ninh, Nhà máy cấp nước Phố mới, Nhà máy cấp nước Thứa, Nhà máy cấp nước Gia Bình, Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 20/6/2016 đạt hơn 278,4 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 185,9 tỷ đồng.

 


Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm sản xuất và kinh doanh nước sạch; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia xây lắp hệ thống điện cao hạ thế đến 35KV, xây dựng công trình hạ tầng đô thị, kênh mương, trạm bơm, đường giao thông nông thôn. Hiện nay, công ty là đơn vị chủ đạo sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các thị trấn, huyện lỵ trực thuộc như thị trấn Phố Mới, Thứa, Gia Bình, Lim…


Sau khi cổ phần hóa, công ty dự kiến tập trung tối đa nguồn lực cho ngành nghề chính là sản xuất và cung cấp nước sạch, đầu tư phát triển nâng công suất khai thác, xử lý nước tại các nhà máy cấp nước và mở rộng phạm vi bao phủ, tìm kiếm khách hàng mới…

 

Bình An

 

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc