Chia sẻ:

MWG (TRUNG LẬP – Giá mục tiêu: 41.200 VNĐ): Nhu cầu tiêu thụ hồi phục chậm

bao-cao-co-phieu-MWG

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu MWG tại MWG update 3Q23

 

  • Nhu cầu tiêu thụ nói chung và nhu cầu với mặt hàng ICT nói riêng tuy có sự hồi phục so với giai đoạn đầu năm 2023 nhưng hiện vẫn còn rất yếu, dự kiến tốc độ hồi phục trong giai đoạn cuối năm 2023 và năm 2024 sẽ tương đối chậm;
  • Động lực tăng trưởng chính cho MWG trong thời gian tới vẫn đến từ BHX với mục tiêu đạt điểm hòa vốn vào năm 2024. Với kết quả tích cực đến từ chiến lược tập trung vào mặt hàng thực phẩm tươi sống, doanh thu TB/cửa hàng của BHX đã đạt mức 1,65 tỷ đồng/tháng – tiệm cận điểm hòa vốn trong tháng 8 và tháng 9/2023. Tuy vẫn ghi nhận lỗ Q3 246 tỷ đồng, nhưng mức lỗ này đã giảm đáng kể so với 2 quý trước.
  • Chúng tôi hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận của MWG trong năm 2023 và 2024 dựa trên kết quả kinh doanh kém khả quan trong 9 tháng đầu năm và triển vọng về nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới vẫn còn rất thấp. Chúng tôi dự báo doanh thu của MWG 2023F và 2024F lần lượt đạt 115.547 tỷ đồng (-13,4% svck) và 122.117 tỷ đồng (+5,7% svck); LNST 2023F và 2024F lần lượt đạt 121 tỷ đồng (-97% svck) và 187 tỷ đồng (+54% svck), giảm 95% và 96% so với dự báo trước đây của chúng tôi.