Chia sẻ:

MWG (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 68.200 VNĐ): Tái cơ cấu hiệu quả là tiền đề cho việc phục hồi

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu MWG tại MWG_240607_BC Cập nhật

 

Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST của MWG 2024F đạt 132.014 tỷ đồng (+11,6% svck) và 3.205 tỷ đồng (tăng 19 lần svck). Từ đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với MWG do các yếu tố sau:

  • Dự kiến kết quả kinh doanh của TGDĐ và ĐMX sẽ ghi nhận tăng trưởng tích cực so với mức nền thấp cùng kỳ, song vẫn chưa thể trở về mức đỉnh cũ trong giai đoạn 2019 – 2022 do nền kinh tế vẫn còn trì trệ, sức mua của người dân dự kiến chưa thể hồi phục hoàn toàn đối với những mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu.
  • Bách hóa xanh tiếp tục là động lực tăng trưởng trong dài hạn của MWG. Với việc hoàn tất thương vụ bán 5% cổ phần BHX và thu về 1.773 tỷ đồng, MWG có thể chủ động trong việc nhân rộng chuỗi BHX và tiến tới những dự định xa hơn như việc đưa BHX ra miền Bắc và miền Trung trong những năm tới.
  • Biên lợi nhuận gộp dự kiến được cải thiện mạnh nhờ tối ưu việc quản trị hàng tồn kho và cuộc chiến giảm giá nhằm cạnh tranh giành thị phần giữa các doanh nghiệp bán lẻ đã kết thúc.